PRACA TYMCZASOWA jest to forma okazjonalnego zatrudnienia na rzecz Pracodawcy Użytkownika, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Pracownika Tymczasowego można skierować do zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika
zatrudnionego przez Pracodawcę Użytkownika.

Oferta GROW w zakresie pracy tymczasowej obejmuje kompleksowe wsparcie Klienta w poszukiwaniu i obsłudze pracowników tymczasowych.
 
ZALETY PRACY TYMCZASOWEJ
W codziennej współpracy Pracodawca Użytkownik zarządza Pracownikami Tymczasowymi tak samo jak własna kadrą, jednak to GROW jest formalnym pracodawcą, na którym spoczywa cały ciężar bieżącej obsługi administracyjno-prawnej wynikającą z zatrudniania. W ten sposób wspólnie z Klientem optymalizujemy koszty zatrudnienia i dążymy do zapewnienia potrzebnego poziomu dostępności zasobów ludzkich.
Możliwość weryfikacji umiejętności pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.
Pracodawca może zatrudnić  tymczasowo np. na okres większego zapotrzebowania na siłę roboczą np. okres świąt, bądź jako zastępstwo podczas urlopu macierzyńskiego.
Zachowanie ciągłości pracy poprzez zapewnienie stałej ilości pracowników niezależnie od czynników zewnętrznych wpływających na dyspozycję pracowników, np. choroby.
Elastyczna forma ilości zatrudnienia w zależności od zmiennych potrzeb.
Dostęp do dużej bazy pracowników gotowych do podjęcia zatrudnienia.
Odciążenie własnych służb odpowiedzialnych za procesy kadrowo-płacowe (HR).
Lepsza kontrola kosztów – rozliczenie odbywa się na podstawie jednej faktury VAT.