Dla klientów indywidualnych

Trening wzmacniający poczucie własnej wartości

 1. Pojęcie poczucia własnej wartości
 2. Samoocena,
 3. Wartości życiowe,
 4. Mocne/słabe strony,
 5. Typ osobowości,
 6. Zainteresowania,
 7. Predyspozycje zawodowe – umiejętności,
 8. Koło życia, „JA idealne” – na ten czas
 9. Mapa marzeń

Komunikacja asertywna
Precyzyjna komunikacja jest kluczową umiejętnością, która przekłada się na
efektywne funkcjonowanie firmy

 1. Wstęp do asertywności, komunikat JA
 2. Granice w relacjach
 3. Style komunikacji
 4. Skuteczne mówienie NIE, komunikaty podtrzymujące
 5. Wyrażanie krytyki
 6. Przyjmowanie krytyki
 7. Asertywne rozwiązywanie konfliktów
 8. Mówienie i przyjmowanie komplementów
Kontakt

Grow Agnieszka Kierzkowska
Ul. Dłuskiego 10/33
05-400 Otwock
kom. 663 737 478

Grow 2019